En kultur er dynamisk og i stadig endring og utvikling, så også den norske. Det vi tenker på som norsk kultur for 100 år siden, gjelder ikke i dag. Kulturen endrer seg i samspill med samfunnsutvikling, teknologisk utvikling, utdanningsnivå og økonomi. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi ser på som rett og galt og hvordan vi kommuniserer sammen.

Kultur gir gruppetilhørighet og handler om felles verdier, holdninger, regler og tradisjoner. Vi sveises sammen i et nasjonalt fellesskap uavhengig av avstander og om vi kjenner hverandre eller ikke. «Åh det er så typisk norsk», kan vi si. Men hva er typisk norsk, og hva påvirker oss til å føle at vi er typisk norske? Hvordan skiller vi oss selv fra andre?

Hva danner norsk kultur?

Norge er et langstrakt land med mye variert natur, vær og vind. Vi ser på oss selv som robuste og hardføre folk som har tålt en støyt i generasjoner tilbake. Vår lange historie gjør oss stolt av tidligere nordmenn helt tilbake til vikingtiden, og våre sterkeste tradisjoner, spesielt når det kommer til mat, har sine røtter langt tilbake i tid.

Dette avspeiler seg i norske filmer og serier. Norske helter og oppdagere blir hyppig filmatisert, og det blir skapt serier av tidsepoker som har satt tydelige, historiske spor som vikingtiden og krigsårene spesielt. Også våre gamle eventyr om nisser, tusser og troll har i de senere årene blitt filmatisert. På den måten lever historiene videre og blir videreført til nye generasjoner.

Hva er typisk norsk?

Det første vi gjerne tenker på når noen sier typisk norsk kan være melkesjokolade, brunost, ostehøvelen, fjellturer i både vakkert og ufyselig vær, vafler, bunad og hjemmestrikkede klær. Men også samhold, tillit til hverandre, at vi ikke sier hei på bussen, tradisjoner, hytter, likestilling, skiturer med appelsin og Kvikk-Lunsj og at vi føler skam hvis vi sitter inne når det er fint vær ute.

Samtidig er betegnelsen hele tiden i forandring. Det har også blitt typisk norsk å være mer urban, gå på kaffebarer og drikke espresso og kaffe latte, TV og internett har gjort at verdenen er mindre og typisk unorske tradisjoner som halloween og valentinsdagen begynner å få rotfeste. Også – det for mange – meningsløse konseptet «babyshower» har blitt en trend. Og «vi» er i mye større grad enn før en blanding av både norsktalende og ikke-norsktalende.

Hva påvirker norsk kultur?

Vi lever i dag i et flerkulturelt samfunn. Det er flerkulturelt på grunn av innvandring, arbeidsinnvandring, vi reiser mer og vi blir påvirket av TV og internett. Vi oppdager ting i andre kulturer som vi tar med oss og blander inn med det norske. Vi har mer kunnskap om fremmede kulturer og alt dette resulterer i en kultur i endring som gjør livet mer spennende.

Kultur er kanskje den viktigste faktoren for menneskelig utvikling, og det kan bli gnisninger når ulike kulturer møtes. Ulike verdier og holdninger diskuteres og det går ikke alltid friksjonsfritt. Slike utfordringer må tas på alvor. Vi skal være åpne for hva andre kulturer har å gi vår, men det er like viktig at vi også bevarer det som vi liker med den norske kulturen.

Musikk i kulturen

Musikk har en sentral rolle både som kulturbærer og som kulturfornyer. Folkemusikk skal bæres inn i det nye årtusenet. Seremoniell musikk som gjentas i bryllup, begravelser, på høytidsdager og til jul og påske er med på å binde oss sammen. Samtidig utfordrer nyskapende musikk tradisjonene og det bestående. Den får oss til å tenke nytt, se med fornyet blikk og forstå hverandre bedre.

Hvor går veien videre?

Kultur er ikke noe som er unikt i seg selv, vi får kanskje først øye på den i kontrast med andre kulturer. Særlig hvis vi sammenligner oss med kulturer som er svært forskjellig fra vår. Men selv om vi er mer glad i taco enn nynorsk, så har kunnskapen om hvem vi er alt å si for at vi både kan bevare og videreutvikle vår kultur.